ระบบสารสนเทศทางการเงิน

ระบบสารสนเทศทางการเงิน     ระบบสา… อ่านเพิ่มเติม

อธิบายผลกระทบของความเจริญทางด้าน IT ที่ต่อมีชีวิตประจำวันของมนุษย์

1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมาก… อ่านเพิ่มเติม

ยกตัวอย่างชื่อไวรัส 10 ชื่อ พร้อม บอกวิธีการป้องกัน

ไวรัส Brontok  ลักษณะอาการ  &#821… อ่านเพิ่มเติม

โทรจัน มัลแวร์ spam virus ต่างกันอย่างไร

—1.Malware ย่อมาจาก Malicio… อ่านเพิ่มเติม

วิธีการป้องการการถูก Hacker

1. ไม่ควรกรอก ID และ Password กับ… อ่านเพิ่มเติม

Hacker Cracker ต่างกันอย่างไร

hacker หมายถึงผู้ที่มีความสนใจอย่… อ่านเพิ่มเติม

จรรยาบรรณของอาชีพทางด้านการบัญชี

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี            … อ่านเพิ่มเติม

พรบ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด… อ่านเพิ่มเติม

3.อธิบายความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศ

ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบต่า… อ่านเพิ่มเติม

2. อธิบายคุณลักษณะของระบบสารสนเทศต่อไปนี้ Tps Mis Dss Eis Es Oas

TPS  1. การจัดกลุ่มของข้อมูล (Cla… อ่านเพิ่มเติม